TIN TỨC-THÔNG BÁO - TUYỂN SINH Bản in
 
Điểm thi lên lớp 10 THPT năm học 2013-2014
Tin đăng ngày: 8/7/2013 - Xem: 1338
 

SBD

Họ tên

Nữ

Ngày sinh

Nghề PT

Ngữ

Văn

Tiếng Anh

Toán

Tổng xét tuyển

210597

Lưu Thị Thủy Ngân

x

29/07/1998

1,5

8

8,75

8,5

43,25

310385

Nguyễn Đình Mạnh

 

07/04/1998

1,5

7

8,75

9

42,25

210246

Nguyễn Thị Hà

x

13/05/1998

1,5

7,5

7,75

9

42,25

210706

Nguyễn Xuân Quân

 

09/10/1998

1,5

6,5

8

9,75

42

210482

Nguyễn Thị Linh

x

02/07/1998

1

7,5

8,75

8

40,75

310547

Trần Phương Thảo

x

04/01/1998

1

8

8,5

7,5

40,5

210433

Nguyễn Thị Kim

x

04/01/1998

1

7

9,5

8

40,5

210332

Nguyễn Khắc Hoàn

 

10/01/1998

1,5

6,5

8,5

8,5

40

210210

Lê Đình Đức

 

26/06/1998

1

6,75

9,5

8

40

210764

Võ Đình Thái

 

09/04/1998

1

7

7,25

8,25

38,75

310158

Hà Thị Hương Giang

x

06/02/1998

1

7

8

7,75

38,5

210536

Trần Ngọc Mai

x

04/02/1998

1

5,25

8,75

9

38,25

210646

Nguyễn Văn Ninh

 

07/12/1998

1,5

5,5

8

8,75

38

1310032

Lê Văn Bằng

 

22/12/1998

1,5

7,25

6,75

7,5

37,75

310389

Phạm Huy Mạnh

 

12/12/1998

1

6

8,5

8

37,5

310405

Nguyễn Thảo My

x

19/10/1998

1

7,25

8,75

6,5

37,25

1310394

Nguyễn Hồng Quân

 

16/09/1998

1,5

6

8

7,5

36,5

1310415

Đặng Thị Thúy Quỳnh

x

04/11/1998

1,5

6,25

9

6,75

36,5

310448

Nguyễn Thị Tố Nhu

x

08/09/1998

1,5

7,25

7,25

6,5

36,25

310345

Bùi Thị Mỹ Linh

x

01/10/1998

0,5

5,75

9

7,25

35,5

310495

Phan Thị Quỳnh Phương

x

21/07/1998

1,5

5

8

8

35,5

1310424

Nguyễn Thị Kim Sơn

x

19/08/1998

1,5

6,25

7,5

6,75

35

310496

Nguyễn Thu Phương

x

25/05/1998

1,5

6,5

7,25

6,5

34,75

1310211

Phạm Thị Thu Huyền

x

03/12/1998

1

6,75

7,5

6,25

34,5

1310338

Phạm Thị Nhàn

x

24/08/1998

1

6,5

6

7,25

34,5

310536

Nguyễn Viết Tâm

 

27/11/1998

1,5

6

7

6,75

34

1310570

Nguyễn Thị Vân

x

10/07/1998

1,5

5,75

6,5

7,25

34

310468

Đặng Thị Kim Oanh

x

05/10/1998

1,5

5,75

7,25

6,75

33,75

1310572

Đặng Thị Hồng Vân

x

21/09/1998

1

6,25

7,5

6

33

1310585

Phạm Thị Xuân

x

01/01/1998

1

6,25

6,25

6,5

32,75

1310011

Nguyễn Thị Kim Anh

x

28/01/1998

1

6

8

5,75

32,5

1310347

Cao Thị Trà Nhi

x

25/06/1998

1,5

6,5

7,5

5,25

32,5

310708

Đinh Lê Hoàng Yến

x

08/10/1998

0

4,5

8,25

7,5

32,25

1310397

Nguyễn Khắc Quân

 

13/05/1998

1,5

6,25

6

6

32

310437

Phan Thị Thanh Nhàn

x

18/10/1998

1

7

7,5

4,5

31,5

1310400

Đặng Thọ Quân

 

02/05/1998

1,5

6,5

3,75

6

30,25

1310327

Phan Thị Ngọc

x

11/06/1998

1

5,5

4,5

6,75

30

1310072

Nguyễn Thị Kim Dung

x

22/09/1998

1

5,75

4,75

6,25

29,75

310683

Nguyễn Đình Tường

 

17/07/1997

1

4,75

6

6,5

29,5

310162

Trần Thị Trà Giang

x

04/07/1998

1,5

5

6,25

5,75

29,25

310343

Đặng Thị Mai Linh

x

24/08/1998

1

5,25

8

4,75

29

1310083

Đinh Văn Dũng

 

03/05/1998

1

5

4,5

6,75

29

310422

Từ Quỳnh Nga

x

07/08/1998

1

4,25

4,5

7,25

28,5

1310067

Phạm Ngọc Diệp

x

30/04/1998

1

7,25

2,5

5

28

1310370

Nguyễn Văn Phi

 

26/12/1998

1,5

4,25

7

5,25

27,5

1310040

Nguyễn Văn Bống

 

03/06/1998

1

4,5

3,25

7

27,25

1310179

Trần Thiết Hoàng

 

13/05/1998

1

5

2,5

6,75

27

1310427

Nguyễn Xuân Sơn

 

01/05/1998

1

4,5

7,25

4,75

26,75

1310280

Nguyễn Văn Luyến

 

16/08/1998

1,5

4,5

5

5,5

26,5

1310355

Nguyễn Thị Nhung

x

18/08/1998

1,5

5,5

5,75

3,75

25,75

1310152

Cao Huy Hiếu

 

20/09/1998

1

3,75

6,5

5,25

25,5

1310160

Vương Trung Hiếu

 

13/10/1998

1

4,75

4,5

4,75

24,5

310052

Hồ Tuấn Anh

 

15/09/1998

1

3,5

3

6,5

24

1310279

Trần Đức Luật

 

10/08/1998

1

3

5

5,75

23,5

1310184

Nguyễn Thị Hóa

x

13/07/1998

1,5

4

5

4,25

23

1310345

Nguyễn Đình Nhẫn

 

16/04/1998

1,5

4,75

7

2,5

23

1310048

Nguyễn Văn Chinh

 

20/10/1998

1

5,25

3,5

3,75

22,5

1310504

Nguyễn Thị Thủy Tiên

x

28/10/1998

1,5

6

4,5

2,25

22,5

1310436

Nguyễn Văn Tài

 

06/05/1998

1,5

4

2,5

5

22

310078

Nguyễn Văn Chính

 

07/12/1997

1,5

5

4,75

2,75

21,75

1310157

Đặng Thọ Hiếu

 

19/11/1998

1

4,25

5,75

3,25

21,75

1310374

Lê Văn Phố

 

15/02/1998

1

4,5

3,75

4

21,75

310504

Đinh Hồng Quân

 

06/08/1998

1

5,75

2

3,5

21,5

1310295

Nguyễn Văn Mạnh

 

09/03/1998

1,5

5

3,5

3,25

21,5

1310507

Trần Việt Tiến

 

27/12/1997

1

5

5

2,75

21,5

1310323

Phạm Đình Ngọc

 

28/03/1998

1,5

5,75

3

2,5

21

1310337

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

x

03/11/1998

1

5,5

4

2,5

21

310431

Lê Thị Bảo Ngọc

x

11/07/1998

1

5,75

4,25

2

20,75

1310402

Trần Văn Quân

 

16/10/1998

1

4,75

3,75

3,25

20,75

1310256

Phạm Thị Linh

x

01/11/1998

1

5,75

3,75

2,25

20,75

1310342

Nguyễn Thành Nhất

 

07/01/1998

1,5

5,5

5,5

1,25

20,5

1310580

Trần Văn Vinh

 

07/05/1997

1,5

4

2,5

4,25

20,5

1310090

Cao Văn Đạo

 

06/09/1998

1

5

4,25

2,5

20,25

1310041

Phạm Thị Cảnh

x

07/06/1998

1,5

4,5

4,5

2,5

20

1310324

Nguyễn Quang Minh Ngọc

19/03/1998

1

4,5

3

3,5

20

1310250

Nguyễn Ngọc Linh

 

05/01/1998

1

6,5

2

1,5

19

1310094

Nguyễn Hải Đăng

 

05/02/1998

1

4

3

3,25

18,5

1310565

Cao Văn Tú

 

27/01/1998

1

5,25

3,25

1,75

18,25

1310312

Nguyễn Đức Năng

 

05/10/1998

1

5,25

2

2,25

18

1310405

Nguyễn Thị Quyên

x

19/05/1998

1

6,25

2,25

1

17,75

310304

Phạm Trung Kiên

 

16/12/1998

0,5

5

3,75

1,5

17,25

1310023

Nguyễn Tuấn Anh

 

13/05/1997

1

4,75

2,75

2

17,25

1310116

Nguyễn Thị Hà

x

25/11/1998

1

3,5

3,75

2,75

17,25

1310420

Nguyễn Bảo Sơn

 

26/10/1998

1

4,75

2,5

2

17

1310401

Nguyễn Văn Quân

 

19/03/1997

1

4

2,5

2,25

16

310145

Nguyễn Anh Đức

 

18/09/1997

1

1,25

2,75

4,5

15,25

1310375

Nguyễn Đức Phú

 

06/09/1998

1

4

1,75

1,75

14,25

1310545

Võ Sỹ Tuấn

 

18/05/1997

1

2,5

3,25

2

13,25

1310425

Nguyễn Văn Sơn

 

28/04/1998

1

3

5

0,5

13

1310187

Nguyễn Thị Hồng

x

18/08/1998

1

4

2,75

0,5

12,75

1310082

Dương Văn Dũng

 

04/12/1998

1

1,5

4

2

12

1310476

Nguyễn Văn Thiết

 

20/04/1998

0,5

3,75

2

0,75

11,5

310525

Nguyễn Văn Sơn

 

18/08/1998

1

3,5

1,75

0,5

10,75

310153

Trần Văn Đức

 

12/12/1998

1

0,5

2,5

1,25

7

310191

Trần Thanh Hậu

 

22/09/1997

1,5

1,5

1,75

0,25

6,75

 
Tuyển sinh khác:
Danh sách học sinh lớp 6 năm học 2013-2014 dự khảo sát chất lượng (9/8/2013)
Điểm thi lên lớp 10 THPT năm học 2013-2014 (8/7/2013)
 
Video Clips
Thành viên Diễn đàn
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Tra cứu thông tin Website
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Diễn đàn trao đổi
Album ảnh Trường Nghi Kim
Thời khóa biểu
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Quản trị - 0912.267.150
Truy cập hôm nay: 121
Tất cả: 2269676
 
  Giới thiệu l Tin tức-Thông báo l Kế hoạch l Học sinh l Học đường l Diễn đàn
 

TRƯỜNG THCS NGHI KIM
Địa chỉ: Xóm 5 - Xã Nghi Kim - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.618.258 - Hotline: 0912.267.150
Email: c2nghikim.vinh@nghean.edu.vn - Web: http://thcsnghikim.edu.vn , http://vinh.qlnt.net/c2nghikim