HỌC SINH - KHỐI LỚP 6 Bản in
 
Lớp 6C
Tin đăng ngày: 1/9/2013 - Xem: 5576
 

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hạnh. ĐT: 0982036015

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Địa chỉ

Điện thoại

Họ tên bố (mẹ)

1

Lê Thảo Anh

05/02/2002

x

X13B - Nghi Kim

Lê Hồng Vân

2

Bùi Thị Thu Bình

12/01/2002

x

X7 - Nghi Kim

0975651535

Bùi Đình Tuấn

3

Phạm Hồng Cương

26/04/2002

X7 - Nghi Kim

01692215828

Phạm Hồng Sơn

4

Thân Lê Quang Cường

17/09/2002

X10 - Nghi Kim

Thân Văn Thịnh

5

Phạm Thị Hồng Điểm

08/08/2002

x

X8 - Nghi Kim

Phạm Ngọc Hùng

6

Võ Hoàng Đức

20/05/2002

X1 - Nghi Kim

0985052843

Võ Sỹ Diệu

7

Nguyễn Thị Thanh Giang

23/05/2002

x

X13A - Nghi Kim

Nguyễn Huy Hoàng

8

Đặng Thị Thanh Hiền

04/06/2002

x

X4 - Nghi Kim

0974640754

Đặng Thọ Linh

9

Nguyễn Khắc Hiếu

09/01/2002

X13A - Nghi Kim

0962276932

Nguyễn Khắc Trí

10

Đặng Thị Hoài

16/07/2002

x

X3 - Nghi Kim

Đặng Thọ Hoàng

11

Hoàng Thị Thanh Huyền

03/10/2002

x

X1 - Nghi Kim

0982091135

Hoàng Văn Sinh

12

Đặng Mạnh Hưng

16/10/2002

X12 - Nghi Kim

Đặng Thọ Tịnh

13

Nguyễn Cao Kỳ

19/05/2002

X8 - Nghi Kim

Nguyễn Văn Dũng

14

Nguyễn Nhật Linh

30/11/2001

x

X6 - Nghi Kim

0975409730

Nguyễn Hùng Thảo

15

Nguyễn Xuân Mạnh

28/06/2002

X14 - Nghi Kim

Nguyễn Xuân Tùng

16

Nguyễn Đình Minh

06/01/2002

X8 - Nghi Kim

0915472722

Nguyễn Đình Chiến

17

Nguyễn Thị Hồng Minh

22/03/2002

x

X18A - Nghi Liên

01653210015

Nguyễn Văn Đỉnh

18

Nguyễn Thị Trà My

19/02/2002

x

X15 - Nghi Kim

Nguyễn Hải Long

19

Nguyễn Hoài Nam

31/03/2002

X12 - Nghi Kim

0913057693

Nguyễn Ngọc Thắng

20

Trần Thị Ánh Nguyệt

29/07/2002

x

X7 - Nghi Kim

01673644280

Trần Thọ Hạ

21

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

03/04/2002

x

X3 - Nghi Kim

Nguyễn Đức Thịnh

22

Đậu Thị Thanh Quỳnh

07/07/2002

x

X3 - Nghi Kim

Đậu Cao Doãn

23

Nguyễn Thị Như Quỳnh

15/05/2002

x

X10 - Nghi Kim